Friday, September 26, 2008

Foto de la Fundació Iberê Camargo, la nova joia de Porto Alegre

... Sobre la qual ja he escrit més d'una vegada, però que encara no he visitat. Enviada per la Gabriela (gràcies!).


Gabriela Floriani


Fundação Iberê Camargo

1 comment:

Roger said...

Ramon (shhhht) : Em sembla que la Gabriela vol un "puesto" de treball a la Fundació Mies... :o)